Velkommen til Ørting

Velkommen til Ørting.
Ørting er et skole- og botilbud
for unge med ASF:

 • Autisme
 • Asperger
 • Udviklingsforstyrrelser
 • OCD
 • NLD
 • Og andre beslægtede diagnoser

Vi tilbyder:

 • Intern skole
 • Botilbud
 • Afklaring
 • Efterværn
 • Eventuel STU
Ørting tilbyder både anbringelse og en

Forebyggende foranstaltning, der ikkekræver anbringelse (model 2)
Se under “Tilbuddene”
Ørtings lærere og pædagoger er uddannede, og har stor erfaring indenfor indenfor ASF og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Nye ansættelser bliver ligeledes udvalgt blandt uddannede ansøgere helst med erfaring indenfor området..
De få vikarer vi bruger, kan være studerende og personer med viden indenfor området
.

Idegrundlag.
Ideen med en skole med botilbud, for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser, Aspergers syndrom og beslægtede udviklingsforstyrrelser (ASF), er kommet, fordi der er et stigende behov for tilbud til denne målgruppe.

Nogle af disse børn har været includeret i den almindelige folkeskole.
En del børn med ASF, profiterer af at være sammen med jævnaldrene, til de når puberteten, men i puberteten vokser de unge med ASF og de ”normale” unge fra hinanden. Den unge med ASF bliver ofte frustreret og indesluttet, idet den unge ikke har samme interesser som andre  unge, eks kærester, fester, mobiler, musik, tøj osv.

Derfor har vi gennem vores egen erfaring og arbejde i en forældreforening, mærket et behov/bekymring for, hvad der skal ske for disse børn efter 7. Klasse.
For at ikke alt det gode, der er sket med vore børn gennem barndommen, skal munde ud i frustrationer, lavt selvværd og måske udadrettet adfærd, kan vi se, der er behov for et tilbud, der er specielt, men som er ligestillet med det normale.

Værdier
-Vi lægger vægt på:
-At eleverne føler sig ligeværdige og kompetente.
-At alle elever og medarbejdere i en ånd af tryghed, glæde og kreativitet skal kunne udvikle sig sådan, at de både vil og kan give deres bidrag til stedets og omverdenens udvikling.
-At vi respekterer, anerkender og støtter op om den enkeltes religiøse overbevisning.
-At eleverne føler, at de år, de tilbringer på Ørting, bliver år hvor de oplever glæden ved at lære noget og glæden ved at være sammen med de øvrige elever.
-Forældre, søskende skal inviteres til arrangementer og stedets traditioner, så der er tæt forbindelse med familie og eleverne kan fremvise deres projekter.
-At ledelsen hele tiden er forpligtet til at arbejde målrettet på at forbedre Ørting . Målet er, at den særlige profil Ørting står for, hele tiden bliver udviklet.
-At Ørting tilbyder faglige, teoretiske og praktiske rammer for en moderne skole.